top of page

Bileklikler

Bilek etrafına takılan süs eşyası. Bileklikler derikumaş veya metalden yapılırken taştahta ve deniz kabukları da içerebilmektedir. Bilezik tek, esnek olmayan bir halkaysa, genellikle bilezik olarak adlandırılır

View Gallery

There may be no better way to communicate what we do than through images. As you browse our site, take a few moments to let your eyes linger here, and see if you can get a feel for our signature touch.

bottom of page